Нохой устгал хийлээ

тга Нохой устгалаар сумын төвийн золбин нохойнуудыг устгаж, булах ажлыг зохион байгууллаа.

2022-11-14 15:08:41