эрхэмлэх, үнэт зүйл

Сумынхаа Төрт ёс, хүн ард, газар нутаг, мал амьтнаа хайрлан хамгаалж эрхэмлэн дээдэлнэ.

2022-09-20 15:26:44