Танилцуулга

Гурвантойн овогт Лхамсүрэнгийн Бүрнээбаатар нь 1963 онд төрсөн. Ам бүл 2. Эхнэрийн хамт амьдардаг. 1971-1981 онд Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын 10 жилийн сургуулийн 10-р анги 2004-2006 онд Хонгор дээд сургуулийн Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн.

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ:

-1982-1992 онд Ургац нэгдэлд хэсгийн ахлах

1992-1997 онд Баянхараацай компани захирал

-2000-2003 онд  Эрүүл мэндийн төвийн нярав

-2003-2006 онд сумын Баянгийн 2-р багийн засаг дарга

2006-2011 онд Сумын иргэний бүртгэл мэдээллийн ажилтан

2011-2021 онд Бууцагаан сум дахь Улсын бүртгэгч

2021оноос одоог хүртэл Засаг даргын тамгын газрын дарга

-2010 оноос эхлэн Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байна.

2022-09-21 17:55:46