Сумын танилцуулга

Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сум нь монгол орны төв хэсэгт Хангайн уулархаг их мужийн өмнөд тэгш өндөрлөг, говийн их нуруудын хотгорын хойт хэсгийн заагт 583977га талбайн бүхий дэвсгэр нутгийг эзлэн оршино. Сумын дэвсгэр нутгийн тогтоц нь зүүн хойноосоо баруун урагш сунасан мягтай бөгөөд баруун захын цэгээс зүүн захын цэг хүртэл шулуунаараа 86км болно. Тус сум нь баруун урд, баруун талаараа Говь-Алтай аймгийн Чандмань, Дэлгэр сумтай, баруун хойд талаараа Хүрээмарал, зүүн хойд хэсгээрээ Заг, зүүн талаараа Бөмбөгөр, өмнөт хэсгээрээ Баацагаан, Баянцагаан сумдтай тус тус хиллэнэ. Сумын нутаг дэвсгэр далайн түвшнээс дээш 1600 гаруй метр өргөгдсөн бөгөөд хамгийн нам газар нь Шүүт толгойн өврийн Дөхөмийн тоором 1420 м, Хамгийн өндөр цэг Богд уулм3012 метрт тус тус байрлана.

 

2022-09-20 12:52:59