Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
2023 оны орон нутаг хөгжүүлэх сангийн төлөвлөгөө

...

2023-12-20 11:31:02

Дэлгэрэнгүй..
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ,ГҮЙЦЭТГЭЛ 2023 ОН

...

2023-01-13 14:36:20

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө

...

2022-09-21 15:05:37

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө,гүйцэтгэл 9 сар

...

2022-09-16 15:57:47

Дэлгэрэнгүй..