Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт
Бууцагаан сум

Бууцагаан сум нь 1924 онд байгуулагдсан. 6 багийн 1071 өрхийн 3851 хүн амтай. 738 малчин өрхийн 273,759 тоо толгой малтай. ...

2023-12-15 20:02:23

Дэлгэрэнгүй..