Бууцагаан сумын оны шилдэгүүд тодорлоо.

Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын шилдгүүдээр дараах 9-н хүмүүс тодорч шагнаж урамшууллаа.

Үүнд: Шилдэг ажилтан ЗДТГ-н “Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга”Т.Алтанцэцэг

Ар сэдийн нэрэмжит “Ерөнхий боловсролын” сургуулийн “Монгол хэл, уран зохиолын багш” М.Дэлгэрмаа

Эрүүл мэндийн төвийн “Тогооч” Н. Оюунцэцэг

Соёлын төвийн ажилтан Б.Оюунбилэг 

Шилдэг сурагч Н. Өнөболд

Шилдэг төрийн бус байгууллага “Лхагвасүрэн ахлагчтай” ахмадын холбоо

Шилдэг үйлдвэрлэгч “Зориг”

Шилдэг үйлчилгээний байгууллага ажилтан Б.Намжилмаа

Шилдэг хувиараа бизнес эрхлэгч “Амарзаяа” нар тодорлоо. Шилдгүүддээ цаашдыхан ажил амьдралд нь амжилт хүсье.

2022-12-31 00:00:00