Цэргийн бүртгэл 2023 оны 01 дүгээр сарын 5-6 өдрүүдэд ЗДТГ-ын иргэний танхимд явагдах тул Иргэд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ЦЭРГИЙН БҮРТГЭЛ 2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 05-13-НЫ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ЯВАГДАХ ТУЛ ИРГЭД ТА БҮХНИЙГ ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЖ ЦЭРГИЙН БҮРТГЭЛДЭЭ ИДЭВХТЭЙ ХАМРАГДАХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА

Цэргийн бүртгэлд дараах иргэд хамрагдана.

1. 18-50 насны эрчүүд

2. Бэлтгэл ахлах офицерүүд- 60 нас

3. Бэлтгэл дунд офицер, ахлагч нар – 55 нас

4. Эмэгтэй офицер, ахлагч нар – 50 нас

5. Цэрэгт бүртгэлтэй мэргэжил эзэмшсэн эмэгтэйчүүд-50 нас

Цэргийн бүртгэлд ирэхдээ дараах бичиг баримттай ирнэ.

1. Цэргийн үүрэгтэний үнэмлэх

2. Иргэний үнэмлэх

3. Тухайн иргэн өөрөө байхгүй бол гэр бүлийн гишүүнээс төлөөлж ирж бүртгэлд хамруулан дэвтэрт бичилт хийлгүүлж баталгаажуулна.

 

2023-01-03 17:58:22