2023 оны Цэргийн бүртгэл ЗДТГ-ын Иргэний танхимд явагдаж байна.

Бууцагаан сумын 2023 оны цэргийн шинэчилсэн бүртгэл ЗДТГ-ын Иргэний танхимд 2023.01.05-06 өдрүүдэд зохион байгуулагдах тул иргэн та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу

Цэргийн бүртгэлд дараах иргэд хамрагдана.

1. 18-50 насны эрчүүд

2. Бэлтгэл ахлах офицерүүд- 60 нас

3. Бэлтгэл дунд офицер, ахлагч нар – 55 нас

4. Эмэгтэй офицер, ахлагч нар – 50 нас

5. Цэрэгт бүртгэлтэй мэргэжил эзэмшсэн эмэгтэйчүүд-50 нас

Цэргийн бүртгэлд ирэхдээ дараах бичиг баримттай ирнэ.

1. Цэргийн үүрэгтэний үнэмлэх /Бүртгэлийн хураамж-1000 төгрөг/

3. Тухайн иргэн өөрөө байхгүй бол гэр бүлийн гишүүнээс төлөөлж ирж бүртгэлд хамруулан дэвтэрт бичилт хийлгүүлж баталгаажуулна.

 

 

2023-01-05 11:15:01