БУУЦАГААН СУМЫН 2023 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГА 2023.04.20-НЫ ӨДӨР СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ЯВАГДАНА.

Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/47 дугаар захирамжаар Аймгийн хэмжээнд 2023 оны нэгдүгээр ээлжийн цэрэг татлагын ажлыг 2023.04.19- 2023.05.10-ны хооронд зохион байгуулагдаж байна. Сумын хэмжээнд 2023.04.20-ны өдөр Соёлын төвд Цэрэг татлага явагдах тул Цэргийн насны 18-25 насны (1998-2005 онд төрсөн) залуучууд идэвхтэй хамрагдана уу.

~Зорчихдоо! Унаа тэрэгний аюулгүй байдлыг хангах;

~Архи согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэхгүй;

~Эрүүл мэндийн шинжилгээнүүдээ Сумын Эрүүл мэндийн төв дээр өгсөн байх

Цэрэг татлагын товчоо

2023-04-11 12:54:35