Бууцагаан сумын Баянбүрдний 4-р баг бүхэлдээ, 1, 5 дугаар багийн зарим хэсэг Юнителийн 4G LTE сүлжээнд холбогдлоо.

Бууцагаан сумын 4-р баг бүхэлдээ, 1, 5 дугаар багийн зарим хэсэг Юнителийн 4G LTE сүлжээнд холбогдож байна. Орон нутгаас тавьсан саналыг хүлээн авч хөдөөгийн иргэд малчдыг гэрээсээ, бэлчээрээсээ холбоо барьж, интернэт сүлжээнд холбогдох боломжийг бүрдүүлж ажилласан #Юнител компанид баярлалаа.

Сүлжээний төхөөрөмжийг Богд хайрхан, Байдрагийн гүүр гэх газруудад байрлуулсан.

2022.09.17

2022-09-17 00:00:00