АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Эх нутаг, уул усаа шүтэн, төрийн хуулиа дээдэлсэн эрүүл, оюунлаг, бүтээлч чинээлэг иргэнтэй, байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангахуйц дэд бүтэц, жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээ, аялал жуулчлал, эрсдэлгүй эдийн засагтай, "БАЯНМАНДАЛ" бүс нутгийхаа хөгжлийн хандлагыг тодорхойлсон улсын жишиг сум болно.

2023-09-12 00:00:00