ЗАХИРАМЖ
Цахим байгууллага аяныг зохион байгуулах тухай

...

2022-10-10 13:01:49

Дэлгэрэнгүй..
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх тухай

...

2022-10-10 13:01:14

Дэлгэрэнгүй..
Ахмадын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

...

2022-10-10 12:57:17

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө зарцуулах тухай

...

2022-10-10 12:56:27

Дэлгэрэнгүй..
Цэрэг халалт,татлагын товчоо байгуулах тухай

...

2022-10-10 12:53:28

Дэлгэрэнгүй..
Цэрэг халалт,татлагын товчоо байгуулах тухай

...

2022-10-10 12:53:17

Дэлгэрэнгүй..
Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын улсын үзлэг тооллогыг зохион байгуулах тухай

...

2022-10-10 12:52:03

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай

...

2022-10-05 11:00:21

Дэлгэрэнгүй..
Нөөц хөрөнгө зарцуулах тухай

...

2022-10-05 10:33:55

Дэлгэрэнгүй..
Гэрээг хүчингүй болгох тухай

...

2022-10-05 10:31:35

Дэлгэрэнгүй..