Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛЙН ЗАХИАЛГААР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ / ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/

...

2022-12-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

...

2022-11-23 15:30:35

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

...

2022-11-16 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

...

2022-11-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..