2023 он
ОНХС- Хүүхдийн тоглоомын талбай барих

Гүйцэтгэгч: Сү Чо Ба даймонд Гэрээний дүн: 54,2 сая төгрөг Гүйцэтгэсэн ажил: 15х20 хэмжээтэй талбайд цемент цутган, 3х3 харьцаатай сагсны талбай, сагсны шийд, хүүхдийн иж бүрэн тоглоомын гулсуур, савлуур, дүүжин даажи...

2023-12-15 19:37:14

Дэлгэрэнгүй..
ОНХС- 4-р багт халуун усны барилга

Гүйцэтгэгч: Оюутхайрга ХХК Гэрээний дүн: 16,8 сая төгрөг Гүйцэтгэсэн ажил: Доторх тохижилт болох дулааны шугам паар 1 ш, 2 хүний волтур, 8 ш таавчиг, гишгүүр 1 ш, тэр чигт нь пилтаадах ажлыг хийсэн. 2 хэсэг тасалгаатай...

2023-12-15 19:32:16

Дэлгэрэнгүй..
ОНХС-Жишиг гудамж хашаа төсөл хэрэгжүүлэх

Гүйцэтгэгч: Онийн булаг ЗБН Гэрээний дүн: 50,0 сая төгрөг Гүйцэтгэсэн ажил: Давхардсан тоогоор 100 айл өрхийн хашааг будаж, зосдох, гаранз хадах, ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. ...

2023-12-15 19:30:30

Дэлгэрэнгүй..
ОНХС -Ногоон байгууламж сайжруулах

Гүйцэтгэгч: Л.Мулзага, Гэрээний дүн: 7,5 сая төгрөг Гүйцэтгэсэн ажил: Хамтын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн харуул хамгаалалт, услалт, ойжуулалтын ажлыг бүрэн хариуцан хийж байна. ...

2023-12-15 19:29:10

Дэлгэрэнгүй..
ОНХС-Багуудын төвийг тохижуулах, ТТ худалдах авах

Гүйцэтгэгч: Буянт Баянбүрд ХХК Гэрээний дүн: 18,0 сая төгрөг Гүйцэтгэсэн ажил: 6 ш асар майхан, 6 ш ширээ, 7 ширхэг сандал худалдан авсан. ...

2023-12-15 19:28:00

Дэлгэрэнгүй..
СОНХС- Биеийн тамирын талбайн тохижилт /цэцэрлэг/

...

2023-12-15 19:20:26

Дэлгэрэнгүй..
АОНХС-БАЯНБҮРД БАГИЙН СПОРТ ЗААЛ

...

2023-12-15 19:17:27

Дэлгэрэнгүй..
АОНХС- Шинэ сумын засварын ажил, Спорт заалны засвар

...

2023-12-15 19:15:14

Дэлгэрэнгүй..
АОНХС-90 ОРТОЙ ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ИХ ЗАСВАР

...

2023-12-15 19:06:42

Дэлгэрэнгүй..