ГЭРЭЛ ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ
Монгол бахархал аяны хүрээнд, Монгол бахархлын өдөрт зориулан, “ДӨРВӨН БЭРХ” тэмцээнийг багуудын дунд, тэр дундаа малчин залуучуудын дунд зохион байгууллаа.

...

2022-11-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
“5 минутыг танд зориулья” сургалт мэдээллийг зохион байгууллаа.

...

2022-11-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
“Хүүхэд хөгжлийн үнэлгээ” сургалтыг зохион байгууллаа.

...

2022-09-22 15:17:16

Дэлгэрэнгүй..